Marka to nie tylko znak towarowy


Wartość marki przedsiębiorstwa bywa często miarą sukcesu prowadzonego biznesu, nierzadko bywa kluczowym czynnikiem jego działalności i budowaniu konkurencyjności na rynku.

Jednak co kryje się pod pojęciem wartości marki? Czy marka to znak towarowy i logo zarejestrowane w urzędzie patentowym czy coś więcej? I wreszcie czy wycena marki to proces wyceny znaku towarowego realizowany jedynie przez pryzmat generowanych lub potencjalnych przepływów pieniężnych, czy proces szerszego badania wartości marki uwzględniający nie tylko aspekt finansowy ale korzyści płynące dla wszystkich beneficjentów marki.

Jako doświadczony doradca w zakresie wyceny przedsiębiorstw i własności intelektualnych możemy powiedzieć, że marka to znacznie więcej niż tylko znak słowno-graficzny będący przedmiotem ochrony na zasadzie przepisów o własności intelektualnej.

Marka to przede wszystkim rozpoznawalność przedsiębiorstwa, kolebka jego funkcjonowania, marka to jakość oferowanych produktów i usług, to jakość obsługi klienta, marka to także sposób budowania relacji z kontrahentami i komunikacji z rynkiem.

Markę buduje się nie tylko za sprawą realizowanych wydatków działalności marketingowej i PR. Markę tworzy kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, jego podejście do zarządzania obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu i środowiska naturalnego. Marka wartościowa to marka, która dba o budowę zrównoważonego rozwoju regionu w którym funkcjonuje, która zapewnia rozwój umiejętności zawodowych własnych pracowników.

Wycena marki przez pryzmat wymienionych wyżej czynników daje obraz pełnej wartości tego aktywa. Wycena marki uwzględniająca nie tylko czynniki ilościowe, tj. generowane dochody biznesu funkcjonującego pod wycenianym znakiem towarowym, ale także główne aspekty jakościowe sposobu zarządzania biznesem, jest znacznie bardziej wartościowa dla odbiorców, nie zawsze jednak konieczna.

 

Fot.: arka38/Shutterstock.com