Premia z tytułu ryzyka wielkości w stopie dyskontowej – 2Q2017

premia za wielkość w stopie dyskontowej stosowana do wyceny spółki metodą DCF