Rentowność obligacji skarbowych – maj 2017

Analiza rentowności obligacji skarbowych 2-letnich zerokuponowych, 5-letnich 10-letnich i 30-letnich o stałym oprocentowaniu