Premia za płynność i dyskonto za brak płynności – 2Q2017