Premia za płynność i dyskonto za brak płynności – 2Q2016

Premia za płynność i dyskonto z tytułu braku płynności w wycenie przedsiębiorstwa