Premia z tytułu ryzyka wielkości w stopie dyskontowej – 4Q2017