Rentowność obligacji skarbowych – wrzesień 2017

rentowność obligacji skarbowych we wrześniu 2017