Rentowność obligacji skarbowych

rentowność obligacji skarbowych,

Raporty na temat rentowności obligacji skarbowych to comiesięczne wydanie krótkiego komunikatu związanego z kształtowaniem się rentowności obligacji Skarbu Państwa, który uwzględnia 4 rodzaje wybranych papierów, mianowicie: 2-letnie obligacji zerokuponowe, 5-letnie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, 10-letnie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i 30-letnie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu.

Każdy raport zawiera krótkie podsumowanie poziomu rentowności wybranych obligacji rządowych ze wskazaniem ich szczegółowych parametrów i wolumenu obrotu na przestrzeni 3 ostatnich miesięcy.

Na podstawie kursu zamknięcia z miesiąca publikacji raportu, wyznaczana jest także krzywa dochodowości z udziałem czterech wybranych rodzajów papierów.

ARCHIWUM

2019

styczeń luty marzec kwiecień
maj czerwiec lipiec sierpień
wrzesień październik listopad grudzień

2018

styczeń luty marzec kwiecień
maj czerwiec lipiec sierpień
wrzesień październik listopad grudzień

2017

styczeń luty marzec kwiecień
maj czerwiec lipiec sierpień
wrzesień październik listopad grudzień

 

Dołącz do nas na naszym profilu