Rentowność obligacji skarbowych

rentowność obligacji skarbowych,

Raporty na temat rentowności obligacji skarbowych to comiesięczne wydanie krótkiego komunikatu związanego z kształtowaniem się rentowności obligacji Skarbu Państwa, który uwzględnia 4 rodzaje wybranych papierów, mianowicie: 2-letnie obligacji zerokuponowe, 5-letnie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, 10-letnie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i 30-letnie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu.

Każdy raport zawiera krótkie podsumowanie poziomu rentowności wybranych obligacji rządowych ze wskazaniem ich szczegółowych parametrów i wolumenu obrotu na przestrzeni 3 ostatnich miesięcy.

Na podstawie kursu zamknięcia z miesiąca publikacji raportu, wyznaczana jest także krzywa dochodowości z udziałem czterech wybranych rodzajów papierów.

ARCHIWUM

2024

styczeń  |  luty  |  marzec  |  kwiecień  |  maj  |  czerwiec  |  lipiec  |  sierpień  |  wrzesień  |  październik  |  listopad  |  grudzień  |

2023

styczeń  |  luty  |  marzec  |  kwiecień  |  maj  |  czerwiec  |  lipiec  |  sierpień  |  wrzesień  |  październik  |  listopad  |  grudzień  |

2022

styczeń  |  luty  |  marzec  |  kwiecień  |  maj  |  czerwiec  |  lipiec  |  sierpień  |  wrzesień  |  październik  |  listopad  |  grudzień  |

2021

styczeń  |  luty  |  marzec  |  kwiecień  |  maj  |  czerwiec  |  lipiec  |  sierpień  |  wrzesień  |  październik  |  listopad  |  grudzień  |

2020

styczeń  |  luty  |  marzec  |  kwiecień  |  maj  |  czerwiec  |  lipiec  |  sierpień  |  wrzesień  |  październik  |  listopad  |  grudzień  |

2019

styczeń  |  luty  |  marzec  |  kwiecień  |  maj  |  czerwiec  |  lipiec  |  sierpień  |  wrzesień  |  październik  |  listopad  |  grudzień  |

2018

styczeń  |  luty  |  marzec  |  kwiecień  |  maj  |  czerwiec  |  lipiec  |  sierpień  |  wrzesień  |  październik  |  listopad  |  grudzień  |

2017

styczeń  |  luty  |  marzec  |  kwiecień  |  maj  |  czerwiec  |  lipiec  |  sierpień  |  wrzesień  |  październik  |  listopad  |  grudzień  |