Seminarium: Obligacje korporacyjne dla inwestorów


Seminarium odbędzie się 17 września 2015 r. w Warszawie

Global Rating Sp. z o.o. będzie gościem wydarzenia. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną wyniki raportu: Obligacje nie-skarbowe na Catalyst – czynniki wpływające na wysokość oprocentowania.

Rynek obligacji korporacyjnych to najbardziej dynamicznie rozwijający się rynek kapitałowy w Polsce. Wraz ze wzrostem liczby emisji zwiększyła się także liczba obligacji niewykupionych w terminie.

Warsztat, został przygotowany przede wszystkim z myślą o inwestorach indywidualnych, którym prelegenci zaprezentują aspekty prawne, ekonomiczne i podatkowe związane z emisja obligacji korporacyjnych w sposób przystępny: nie trzeba być prawnikiem by podejmować kroki zmierzające do dochodzenia wierzytelności z obligacji! Udział w warsztacie umożliwi nie tylko pomoc w podjęciu świadomej decyzji w zakresie nabycia obligacji, w szczególności poprzez wskazanie ryzyk jakie należy brać pod uwagę decydując się na tego typu inwestycję. W programie również podjęty zostanie problem braku wykupu obligacji i dochodzenia roszczeń przez inwestorów indywidualnych.

Prelegenci na co dzień doradzają przy procesach emisji obligacji, pomagają w dochodzeniu roszczeń od emitentów obligacji oraz zajmują się optymalizacją podatkową.

Warsztaty kierowane są głównie do inwestorów indywidualnych posiadających lub zamierzających nabywać obligacje, zapraszamy także emitentów.

Organizatorem spotkania jest: PERSONALITIES

zobacz program na: http://www.personalities.pl/obligacje_dla_inwestorow