Premia za ogólne ryzyko rynku 1Q2016

premia za ogólne ryzyko rynku kapitałowego stosowana w stopie dyskontowej