Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Metody wyceny przedsiębiorstwa

metody wyceny spółki

Podział metod wyceny Metody wyceny przedsiębiorstwa można podzielić na dochodowe (DCF), majątkowe, porównawcze i statystyczne. Każda z tych metod w inny sposób charakteryzuje wartość przedsiębiorstwa i wyraża podejście do jego wyceny. W ramach określonych podejść, stosuje się różne techniki wyceny przedsiębiorstwa. Ponieważ metody wyceny podmiotów gospodarczych zostały opracowane głównie na potrzeby szacowania wartości spółek kapitałowych,…

Read More »