Premia / Dyskonto za płynność – 3Q2018

Bez znaczących zmian okazały się szacunki aktualizujące premię z tytułu płynności i dyskonto z tytułu braku płynności. We wszystkich grupach wielkości, premia i dyskonto zwiększyła się maksymalnie o 1 pkt. proc. W stosunku do poprzedniego kwartału.

Premia za płynność na koniec 3 kwartału 2018 r. dla największych podmiotów wyniosła: 9%, średnich: 13%, małych: 16%, a mikro firm: 27%.

Dyskonto za brak płynności dla dużych przedsiębiorstw ustalono na poziomie niespełna 9%, średnich: 12%, małych: 14%, a najmniejszych 22%.

Zobacz raport za 3Q2018      Zobacz archiwum publikacji